top of page

Ukentlige arrangement

​​

Omsorg og undervisning

Vi har Omsorg og undervisningsmøte hver mandag kl. 19:00 - 20:30. Her har vi den gode samtalen med bønn. Gjerne med gitarspill og sang.

​Første mandag i måneden deltar vi på møte i Teglen kirke.

Bønnemøte

Hver onsdag  kl. 20:00 - 21:00 har vi bønnemøte (bortsett fra de dager det er Sankvelder og Temakvelder)

bottom of page